Frank Klaassen
TRANSFORMACIJE MAGIJE

22,40 

Prevela Paulina Tomić

ISBN: 978-9538314-04-9

Godina izdanja: 2023

Broj stranica: 420

Format: 25 x 15 cm

Uvez: meki

Podijeli na:

„Povijest učene magije na latinskom Zapadu može se djelomično shvatiti kao niz pokušaja pomirenja teološki problematičnih praksi i ideja s kršćanskom ortodoksijom. To je bilo pitanje kojim se nisu bavili samo autori magijskih knjiga nego i prepisivači i sakupljači, koji su prenosili ili čuvali takve tekstove. Priroda svakog pomirenja mogla je, u načelu, biti sasvim osobita i ovisna o mnoštvu činitelja, uključujući prirodu primljenog teksta, bilo kakve poznate autoritativne reakcije na njega ili na vrstu magije koju promovira, kontekst u kojem se prenosio i interese prepisivača. Želja da se magiju sagleda u terminima prirodne filozofije zahtijevala bi, primjerice, fundamentalno drukčiji pristup od želje da je se smatra oblikom mistične tehnologije ili religijske vježbe. Tekst za koji se zna da ga osuđuje neki autoritet mogao je izazvati drukčiju reakciju od onog kod kojeg nije takav slučaj. Usto, intelektualni svijet kasnosrednjovjekovnih prepisivača nije se sastojao samo od rješavanja apstraktnih problema; ograničavali su ga i oblikovali brojni širi uvjeti, kao što su dostupne vrste tekstova i profesionalni kontekst pojedinog autora, prepisivača ili sakupljača. Redovnikovi interesi, sposobnosti i izvori razlikovali su se od onih doktora medicine, studenta ili svećenika. Prepisivačeva profesija utjecala je ne samo na izbor dostupnih tekstova nego i na način njihova tumačenja, prepisivanja i mijenjanja. (…) Literatura zabranjene magije, i način na koji se shvaćala i tretirala, dijeli se u dvije  glavne struje.“

Frank Klaassen je profesor na Sveučilištu u Saskatchewanu, Kanada. Osim djela Transformacije magije: zabranjena učena magija u kasnom srednjovjekovlju i renesansi, za koje je dobio nagradu Margaret Wade Labarge, napisao je i Making Magic in Elizabethan England (2019.), The Magic of Rogues: Necromancers and Authority in Early Tudor England (2021.) te je u pripremi Everyday Magicians in Tudor England (posljednja dva djela napisao je u koautorstvu sa Sharon Wright). U brojnim člancima bavi se različitim aspektima magije u kasnom srednjovjekovlju i ranom novovjekovlju, usmjeravajući se pogotovo na rukopisnu građu. Posljednjih godina sudjeluje u različitim oblicima popularizacije povijesti, uključujući nekoliko muzejskih izložbi i povijesnih igara.